torsdag 26 februari 2009

Bristande resurser hos polisen? (del 1)

Att brotten eller i alla fall våldsbrotten ökar idag i Sverige kan man enkelt se på tidigare visat diagram och då undrar man såklart vad som görs från statens sida för att motarbeta den ökade mängden av brott. Min spontana reaktion är att sätta in fler poliser i de områden som är mest drabbade men jag tycker mig inte hitta någon sådan information. Istället hittar jag flera källor som beskriver att man idag skär ner på polisens resurser och även antal verskamma poliser ute på gatan.

På polisens egen hemsida hittar jag dessa ord:

"Talar man med polismän och administrativa medarbetare som arbetar på fältet idag, är det den stora bristen på poliser i yttre verksamhet som är orsaken till uteblivna och/eller försenade polisingripanden och därmed uteblivna brottsutredningar. Något som lämnar tjuvar och våldsverkare fritt spelrum vilket också i allra högsta grad upplevs av allmänheten...

...Årliga nedbantningar och indragningar/besparingar inom rättsväsendets olika verksamhetsområden. Verksamheter som ska stå för närhet och trygghet.Medborgarna kräver idag en ärlig redovisning av politiker och tjänstemän om den situation som är rådande och hur framtiden kommer att te sig inom rättsväsendet."
Källa: http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=65996


Dessa ord är som jag förstår en persons åsikter och jag vet inte datumen på texten men jag tycker ändå att den representerar mycket av den snabbundersökningen jag gjort på internet så det är givetvis värt att reflektera över.
Jag ska göra mitt bästa för att gräva vidare i detta och se fall jag kan få fram ytterligare information men framförallt fakta om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar