torsdag 5 mars 2009

Bristande resurser hos polisen? (del 2)

Som jag lovade att göra så har jag försökt gräva lite mer i frågan om hurvida polisen får resurser nog att möta den ökade brottsligheten

Efter vidare sökning på Internet så hittar jag bara mer diskutioner om hur polisen inte har resurser för att möta brotten som begås.
Ett svar från Rikspolisstyrelsen säger dock att polisen får resurser och Sverige kommer att ha ca 20.000 poliser år 2010. Den information jag kan hitta är att vi idag har ca 16.000 poliser i Sverige så 4000 fler poliser hade varit en kraftig ökning men är den tillräcklig?

Jag letar vidare efter information som kan hjälpa oss att hitta fler svar.

måndag 2 mars 2009

Vill du hjälpa till?

Känner du som jag att det finns saker vi kan göra för att förändra vårt sammhälle till det bättre så är du mer än välkommen att kontakta mig för vidare diskution om hur du kan hjälpa till. Redan nu har jag kommit i kontakt med många personer som är villiga att hjälpa till på olika sätt, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Det är inte bara Sverige som är drabbat av dessa plågor utan mer eller mindre hela världen.

Så för mer information, diskution eller om du vill hjälpa till på något sätt så skicka gärna ett mail till abetterworld2009@gmail.com och berätta mer.

Vandrande beskyddare?

Det har genom tiden uppkommit och försvunnit en hel del organisationer vars mening har varit att motverka och förhindra brott på gator, hem och torg.
Tyvärr så har dessa organisationer ofta varit dåligt organiserade och fått för lite stöd av samhället eller helt enkelt för oseriösa för att lyckas med sina mål.
För att nämna några av dessa organisationer så har vi NFG, Guardian Angels, Lugna gatan, Morsor resp. farsor på stan. Jag låter en organisation representera de flesta även om jag här vill understryka att det kan skilja en del mellan de olika organisationerna.

NFG
Såhär lyder NFG Eskilstuna förenings beskrivning av organisationen:

"NFG är en idéell förening som är politiskt och religiöst obunden.
NFG arbetar för ungdomar, med ungdomar mot våld, droger, mobbing mm.
NFG finns i över 20 städer i Sverige och även i våra grannländer Norge och Finland.
NFG föreningarna är helt oberoende av varandra och har ingen riksorganisation med gemensamma stadgar men detta hindrar naturligtvis inte samarbete!"
källa: http://hem.spray.se/nfg-e/nfg.html

Tyvärr så har denna organisation fått en del dåligt rykte i vissa delar av landet där medlemmar har blivit anklagade för att snarare starta bråk än att hindra det. Som skrivet ovan så är detta en organisation som inte är rikstäckande och söker man efter dom på Internet så får man mest upp halvseriösa hemsidor. Ändå verkar detta vara en av de "ledande" organisationerna av civilt förhindrande av brott på gator och torg.

Skulle vilja ge en klapp på axeln för fina idéer och insatser men skulle även vilja se mer stöd från lokala företag och kommuner där dessa föreningar är aktiva. Organiserad ledning från kommunerna och kanske ett rikstäckande samarbete där lärdom kan dras från de olika lokala insatserna hade kunnat lyfta NFG och andra liknande organisationer.

torsdag 26 februari 2009

Bristande resurser hos polisen? (del 1)

Att brotten eller i alla fall våldsbrotten ökar idag i Sverige kan man enkelt se på tidigare visat diagram och då undrar man såklart vad som görs från statens sida för att motarbeta den ökade mängden av brott. Min spontana reaktion är att sätta in fler poliser i de områden som är mest drabbade men jag tycker mig inte hitta någon sådan information. Istället hittar jag flera källor som beskriver att man idag skär ner på polisens resurser och även antal verskamma poliser ute på gatan.

På polisens egen hemsida hittar jag dessa ord:

"Talar man med polismän och administrativa medarbetare som arbetar på fältet idag, är det den stora bristen på poliser i yttre verksamhet som är orsaken till uteblivna och/eller försenade polisingripanden och därmed uteblivna brottsutredningar. Något som lämnar tjuvar och våldsverkare fritt spelrum vilket också i allra högsta grad upplevs av allmänheten...

...Årliga nedbantningar och indragningar/besparingar inom rättsväsendets olika verksamhetsområden. Verksamheter som ska stå för närhet och trygghet.Medborgarna kräver idag en ärlig redovisning av politiker och tjänstemän om den situation som är rådande och hur framtiden kommer att te sig inom rättsväsendet."
Källa: http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=65996


Dessa ord är som jag förstår en persons åsikter och jag vet inte datumen på texten men jag tycker ändå att den representerar mycket av den snabbundersökningen jag gjort på internet så det är givetvis värt att reflektera över.
Jag ska göra mitt bästa för att gräva vidare i detta och se fall jag kan få fram ytterligare information men framförallt fakta om detta.

onsdag 25 februari 2009

Anmälda våldsbrott sen 1990

Statistik tagen från "brå" (brottsförebyggande rådet).

(Klicka på bilden för att se den större)

Våldsbrott inkluderar:
Dödligt våld
Försök till mord eller dråp
Misshandel inkl. grov
Våldtäkt inkl. grov
Grov kvinnofridskränkning
Grov fridskränkning
Våld mot tjänsteman
Rån inkl. grov

Intro

Hej!

Denna blog är skapad för att sprida information om vad vi alla kan göra för att göra världen bättre. För att göra världen bättre så bör vi först se till vår egen omgivning och rätta till den, först då kan vi gå vidare med den övriga världen.
Bara ta första bästa tidning och läs vad som händer i Sverige och du kommer att se att din omgivning inte är som den ska vara.

Är det ok att våra föräldrar och barn ska vara rädda för att bli rånade, misshandlade eller till och med våldtagna på vägen hem från affären på kvällen?
Svaret är givetvis "nej" för oss alla men ändå händer det rakt framför våra ögon. Kanske accepterar vi det så länge det inte händer oss själva eller någon som står oss nära eller kanske har det successivt vuxit och vi bara tagit detta som en del av vår vardag. Oavsett anledning så tror jag att det finns många som är som jag och inte vill acceptera att detta fortsätter att hända. Något måste göras och min första insats är denna bogg i förhoppning att samla fler personer till denna "kamp" mot orättvisorna i våra egna städer och kvarter.